03.10.2021 – 11.10.2021

3 października

XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA   9.00  + Józefa Domańskiego

                                    11.00  Za Ojczyznę

                                    16.00  + Wacława, Mariannę, Stanisława i Ryszarda Janczaków, Ludwika i Mariannę Domańskich

Pon. 4 października     18.00  + członkinie Kółka Różańcowego św. Jana Pawła II i św. Barbary

Wtorek 5 października           7.00 + cr. Kukawskich, Padzików, Gniado i Kot

Środa 6 października  18.00  W 18 r. ur. Szymona Mirosa

Czw. 7 października    18.00  O powołania kapłańskie i zakonne

Piątek 8 października  18.00  + Jerzego Bąka

Sobota 9 października 18.00  + Mirosława i Ryszarda Gańko

                                    18.30  W 1 r. sakr. małż. Anny i Damiana Miros

10 października

XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA  9.00  + Jadwigę, Józzefa i Zbigniewa Niemczaków

                                    11.00  W 40 r. s. małż. Małgorzaty i Mirosława Zgutka

                                    16.00  + Apolinarego w 9 r. śm., Jadwigę i Stanisława Guzek, Wiktorię i Władysława Augustyniaków

Pon. 11 października   18.00  + Stanisława i Tadeusza Kozłowskich