05.03.2023 – 13.03.2023

5 marca,

II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

9.00 + Józefa Szubę
11.00 Za Ojczyznę
16.00 + Stanisława i Wandę Pietrzkiewiczów, Tadeusza, Anielę, Stanisława i Aleksandra Mirosów
Poniedz 6 marca 18.00 + dusze w czyśćcu cierpiące
Wtorek 7 marca 7.00 Wolna intencja
środa 8 marca

 

18.00 + Stanisławę, Sergiusza, Zbigniewa i Jolantę Chodniewiczów
18.30 + Adama Dobosiewicza w 30 dz. po śm.
Czwartek 9 marca 18.00 + Elżbietę Gańko (od V Róży św. Barbary)
Piątek 10 marca 18.00 + Helenę, Mariana i Mirosława Woźniców
Sobota 11 marca 7.00 + Józefa Garbeckiego
12 marca,

III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

9.00 + Jadwigę, Józefa i Zbigniewa Niemczaków, Wojciecha i Józefa Chłopików
11.00 W 10 rocz. ur. Kamila
16.00 + Pawła i Janusza Wasilewskich, zm. z rodz. Wasilewskich i Piotrkowiczów
Poniedz 13 marca 18.00 O powrót do Boga dzieci i młodzieży