08.10.2023 – 16.10.2023

8 PAŹDZIERNIKA,

XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA

9.00 + Bolesława, Henryka i Stefanię Gryzów, Ryszarda i Adama Boguckich
11.00 Za Parafian
16.00 + Aleksandra Woźnicę w 28 r. śm. i Janinę Woźnica w 2 r. śm.
Pon. 9 października 18.00 + Jadwigę Rek
Wtorek 10 października 7.00 Wolna intencja
Środa 11 października 18.00 + Pawła i Janusza Wasilewskich, zm. z rodz. Wasilewskich i Piotrkowiczów
Czw. 12 października 18.00 O błog. Boże dla Urszuli Woźnicy i jej córki
Piątek 13 października 10.00 + Leokadię, Bronisława i Czesława Ołtarzewskich, Jerzego Niemczaka
18.00 O nawrócenie dzieci i młodzieży
Sobota 14 października 10.00 + Radosława Rokickiego w 6 r. śm., Helenę Makos i Ryszarda Szubińskiego
18.00 + Edwarda Słodownika, zm. z rodz. Słodownik i Zagańczyk
15 PAŹDZIERNIKA,

XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA

9.00 + Krystynę i Józefa Woźniców
11.00 Za Parafian
16.00 + Mariana, Feliksa i Helenę Bąków
Pon. 16 października 18.00 + Józefa, Jadwigę i Zbigniewa Niemczaków