14.04 – 22.04.2024

14 KWIETNIA, III NIEDZIELA WIELKANOCNA 9.00 + Jana, Adama, Aleksandrę i Aleksandra Dobosiewiczów, , Janinę i Stanisława Gołębiewskich
11.00 Za Parafian
16.00 + Stanisławę i Stanisława Gańko, Zofię, Henryka i Bolesława Gryzów
Pon. 15 kwietnia 18.00 + Stefanię i Jana Jackiewiczów, Janinę, Katarzynę i Karola Ładno
Wtorek 16 kwietnia 7.00 Wolna intencja
Środa 17 kwietnia 18.00 Wolna intencja
Czw. 18 kwietnia 18.00 + Zofię i Eugeniusza Wójcików, Andrzeja Gołębiewskiego
Piątek 19 kwietnia 18.00 W 20 r. sakr. małż. Anny i Tomasza Woźnica
Sobota 20 kwietnia 18.00 + Juliana, Janinę i Tadeusza Jackowiczów
18.30 + Teresę Zagańczyk w 30 dz. po śm.
21 KWIETNIA, IV NIEDZIELA WIELKANOCNA 9.00 + Genowefę w 9 r. śm. i Kazimierza Pasków, Bogdana Olszewskiego
11.00 Zbiorowa: o błog. Boże dla ks. Roberta; w 36 r. s. małż. Joanny i Sławomira Hutkowskich
16.00 + Anielę i Albina Krasnych
Pon. 22 kwietnia 18.00 + Mariannę, Wacława, Stanisławę, Ryszarda i Artura Janczaków