18.09. – 26.09.2022

18 WRZEŚNIA

XXV NIEDZIELA

ZWYKŁA

9.00 + Kazimierza Kowalczyka w 23 r. śm, Genowefę i Kazimierza Pasków, Ludwikę i Bronisława Kowalczyków
11.00 Za Parafian
16.00 + Roberta Wojciechowskiego
Pon. 19 września 18.00 + Andrzeja Lejmana w 8 r. śm.
Wtorek 20 września 7.00 Wolna intencja
Środa 21 września 18.00 + Genowefę i Stanisława Szwajkowskich
czw. 22 września 18.00 w 28 rocz. zawarcia sakr. małż. Marzeny i Pawła z prośbą o błog. Boże i potrzebne łaski
Piątek 23 września 18.00 + Helenę i Henryka Rudnik
Sobota 24 września 18.00 + Piotra Miłosza
25 WRZEŚNIA

XXVI NIEDZIELA

ZWYKŁA

9.00 + Mirosława Woźnicę, zm. z rodz. Woźniców
11.00 W 80 r. urodzin Eugeniusza Reka
16.00 + Czesława Linde w 6 r. śm., rodziców Ładno i Linde
Pon. 26 września 18.00 + Mariannę i Aleksandra Woźniców, Stanisława Kostkę