24.10.2021 – 01.11.2021

24 października

XXX NIEDZIELA ZWYKŁA      9.00   + Stanisławę i Henryka Kuczyńskich

                                             11.00    + Pawła Wasilewskiego, cr. Piotrkowiczów i Wasilewskich

                                             16.00    + Henryka Popisa w 1 r. śm.

Pon. 25 października      18.00    + Jadwigę i Mieczysława Książek, Mariannę i Teodora Dołowych

Wtorek 26 października  7.00       + Stanisławę w 2 r. śm. i Henryka Kuczyńskich, Tadeusza i Bronisławę Linde

Środa 27 października     18.00    + Jerzego Bieńkowskiego

Czw. 28 października       18.00    + Tadeusza Chomkę, Aleksandra i Ewę Chomka, Jadwigę, Stanisław i Wojciecha Sasin

Piątek 29 października    18.00    + Celinę Budziak w 1 r. śm. i Gabrielę Kąkol (od Wrzosowianek)

Sobota 30 października   18.00    + Józefa i Krystynę Woźniców

31 października

XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA    9.00   + Tadeusza Malesę, Kazimierza i Mariannę, Jana i Zygmunta Wieczorków

                                             11.00    Za Parafian

                                             16.00    + Marię Gilską

1 LISTOPADA

WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH       9.00   + Katarzynę, Józefa i Stanisława Gańko

                                             11.00    Za zmarłych z wypominków jednorazowych