25.07.2021 – 02.08.2021

25 lipca

XVII NIEDZIELA ZWYKŁA     7.30   Za Parafian

                                             9.00       + Teresę Karpiłowską, Annę i Aleksandra Zagórskich

                                             11.00    + Zbigniewa Paska, Annę i Stanisława Gańko, Alinę i Edwarda Nowickich

Pon. 26 lipca                     17.00    + Rafała, Mieczysława i Annę Smolaków, rodziców Smolaków, Jerzego Bieńkowskiego

Wtorek 27 lipca                8.00       + Zofię Gronek, Walentego Figata, Franciszkę Kozłowską

Środa 28 lipca                   17.00    + Waldemara Nowakowskiego (od rodz. Larkowskich)

Czw. 29 lipca                     17.00    + Krystynę i Waldemara Witan

Piątek 30 lipca                   17.00    + Tadeusza Malesę w 5 r. śm., Kazimierzi Henryka Malesów, Genowefę Romańczyk

Sobota 31 lipca                 16.00    Sakrament małżeństwa

                                             17.00    Sakrament małżeństwa

                                             18.00    + Henrykę i Zbigniewa Jackiewiczów, Aleksandrę Rogowską i dusze w czyśćcu cierpiące

1 SIERPNIA

XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA   7.30   Za Parafian

                                             9.00       + Kazimierza w 13 r. śm. i Genowefę Paska

                                             11.00    Za Ojczyznę

Pon. 2 sierpnia                   17.00    + Annę Tkacz w 10 r. śm., cr. Tkaczów i Frelaków