25.12.2022 – 02.01.2023

25 GRUDNIA

NARODZENIE PAŃSKIE

0.00 Za Parafian
9.00 + Zofię i Eugeniusza Wójcików
11.00 + Wandę i Stanisława Pietrzkiewiczów, Tadeusza, Anielę, Stanisława i Aleksandra Mirosów
26 GRUDNIA ŚW. SZCZEPANA 9.00 + Ryszarda Bartnickiego
11.00 + Jerzego Bąka
Wtorek 27 grudnia 7.00 Wolna intencja
środa 28 grudnia 18.00 + Krystynę i stanisława Zająców
18.30 + Elżbietę Gańko w 30 dz. po śm.
czw. 29 grudnia 17.30 + Janinę Krawczyk w 30 dz. po śm.
18.00 + Stanisława i Władysławę Krześniak
PIĄTEK 30 GRUDNIA, ŚWIĘTEJ RODZINY 10.00 Wolna intencja
18.00 O błog. Boże dla małżeństw naszej parafii
Sobota 31 grudnia 18.00 W int. Dziękczynno-błagalnej
1 STYCZNIA,

ŚWIĘTEJ BOŻEJ

RODZICIELKI

9.00 + Bolesława w 5 r. śm, Anielę i Jana Jaszczyków
11.00 Za Ojczyznę
16.00 + Elżbietę Gańko (od Janusza i Jolanty Kukawskich)
2 stycznia 7.00 Wolna intencja