26.09.2021 – 04.10.2021

26 września

XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA    9.00  W 80 r. ur. Anny Jaszczyk

                                    11.00  W 80 r. ur. Heleny i w 30 r. zawarcia s. małż. Bożeny i Waldemara

                                    16.00  + Antoniego i Janinę Szczygieł

Pon. 27 września         18.00  + Grzegorza Ekkert, Stanisława, Jana, Zofię, Tadeusza, Henryka i Stanisława Książków

Wtorek 28 września    7.00    + Andrzeja Lejmana w 7 r. śm.

Środa 29września        18.00  + Michała Siuchtę, Mariannę i Aleksandra Woźniców, Stanisława Kostkę

Czw. 30 września        18.00  + Zofię i Aleksandra Woźniców, Janinę i Leopolda Lindów

Piątek 1 października  18.00  + W 18 r. urodzin Zuzanny Woźnicy

                                    18.00  Za Parafię

Sobota 2 października 10.00  Wolna intencja

                                    18.00  W intencji wynagradzającej

3 października

XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA   9.00  + Józefa Domańskiego

                                    11.00  Za Ojczyznę

                                    16.00  + Wacława, Mariannę, Stanisława i Ryszarda Janczaków, Ludwika i Mariannę Domańskich

Pon. 4 października     18.00  + członkinie Kółka Różańcowego św. Jana Pawła II i św. Barbary