Ogłoszenia 6 lipca XIV Niedziela Zwykła

-Jutro dzień imienin naszego Ordynariusza Apa Henryka –starajmy się pamiętać o naszym Pasterzu w modlitwie.

-Przypominamy że msze święte w okresie lipca i sierpnia w niedziele :8.00;9.30;11.00.

– W tym tygodniu kancelaria nieczynna. Jakiekolwiek sprawy kancelaryjne można zgłosić po mszy świętej.

-Zapowiedzi:Michał Bartnicki kaw. Par. tut. I Ewa Haik panna M.B. Szkapl. I św. Dominika w Łabuniach

-Na stoliku za ławkami można podpisać wniosek do MEN o niewprowadzanie do placówek oświatowych i wychowawczych edukacji seksualnej typu B- wpisując imię i nazwisko –swój pesel oraz składając podpis. O co chodzi? Otóż w tej chwili prowadzony jest w szkołach przedmiot Wychowanie do życia w rodzinie. Rząd przyjmując kompromitujące zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia o charakterze czysto ideologicznym, nie mające nic wspólnego z wychowaniem ,chce wprowadzić edukację typu B . Według tejże propozycji należy rozbudzać już w wieku przedszkolnym seksualne zainteresowania dzieci tak, żeby w wieku już 12 lat były gotowe do podjęcia współżycia, a wieku 15 lat potrafiły już krytykować normy moralne dotyczące odpowiedzialności seksualnej czy rodzicielstwa

-Zachęcamy do lektury tygodników katolickich wyłożonych w kruchcie