14.03.2020 AKTUALNE OGŁOSZENIA

Kandydaci do bierzmowania są zwolnieni do 25 marca z zaproponowanych praktyk religijnych i potwierdzania ich w indeksie.

Odwołane są do 25 marca wszystkie spotkania indywidualne i wspólne dla dzieci przygotowujących się do I spowiedzi i I Komunii św. oraz ich rodziców.

W NIEDZIELĘ 15 MARCA W KOŚCIELE W CHROŚLI BĘDĄ ODPRAWIONE DODATKOWE MSZE ŚWIĘTE O GODZ.: 8.00 i 12.30, ABY UNIKNĄĆ ZBYT LICZNEGO GROMADZENIA SIĘ WIERNYCH.

MSZE ŚW. BĘDĄ O GODZ.: 8.00, 9.00, 11.00, 12.30 i 16.00.

NIE BĘDZIE NABOŻEŃSTW: GODZINKI, GORZKIE ŻALE, DROGA KRZYŻOWA. MSZA ŚW. BĘDZIE PUNKTUALNIE O GODZ. 16.00.

KOMUNIA ŚW. BĘDZIE UDZIELANA TYLKO NA RĘKĘ.

TACA BĘDZIE ZBIERANA PO MSZY ŚW.

Biskup diecezji warszawsko-praskiej Romuald Kamiński udziela dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do końca marca bieżącego roku: osobom w podeszłym wieku, osobom chorym lub mającym objawy infekcji, dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym sprawującym nad nimi bezpośrednią opiekę, a także wszystkim wiernym, którzy czują obawę przed zarażeniem koronawirusem.

Osoby korzystające z dyspensy zobowiązane są w sumieniu do uczestnictwa w niedzielnej Mszy Świętej w domu za pośrednictwem transmisji w środkach społecznego przekazu. Ks. Biskup zachęca też do pogłębionej modlitwy osobistej.

Zalecamy, aby osoby starsze oraz mające infekcję oraz osoby mające duże prawdopodobieństwo, że mogły spotkać się z osobami zarażonymi zostały w domu i wobec zaistniałego niebezpieczeństwa epidemii nie narażały innych na zarażenie.

Więcej na stronach:

https://diecezja.waw.pl/

Konferencja Episkopatu Polski