Bieżące sprawy

PLAN  POSŁUG  LITURGICZNYCH: LUTY – MARZEC 2021

 

14.02

21.02

28.02

07.03

9.00

Orlińscy Beata i Bartosz

Laskus Mariusz

Laskus Mariusz

Gawin Agnieszka i Sławek

Bąk Zbigniew

Laskus Mariusz

Orlińscy Beata i Bartosz

Laskus Mariusz

 

11.00

Galas Katarzyna i Krzysztof

Larkowski Marcin i Elżbieta

Larkowski Mariusz i Dorota

Bandych Renata i Bartłomiej

Galas Katarzyna i Krzysztof

Larkowski Marcin i Elżbieta

Larkowski Mariusz i Dorota

Bandych Renata i Bartłomiej

Galas Katarzyna i Krzysztof

Larkowski Marcin i Elżbieta

Larkowski Mariusz i Dorota

Bandych Renata i Bartłomiej

Galas Katarzyna i Krzysztof

Larkowski Mariusz i Dorota

Bandych Renata i Bartłomiej

16.00

Bąk Zbigniew

Sobotka Dorota i Jan

Sobotka Dorota

Bąk Zbigniew

Larkowski Marcin

 
————————————————————————————————

 

 

——————————————————————————-

MOŻLIWOŚĆ SPOWIEDZI I KOMUNII ŚW. W NASZYM KOŚCIELE

Sytuacja nie jest aż tak dramatyczna, abyśmy nie mogli przyjść do spowiedzi i Komunii św. Te sakramenty odnawiają naszą więź z Bogiem. Dbamy o zdrowie fizyczne, ale jeszcze bardziej powinniśmy dbać o naszą duszę. Odnajdźmy w naszym sercu pragnienie Boga.

Jeżeli nie możemy być na Mszy św. w niedzielę, to możemy przyjść w dzień powszedni. Jest mniej osób i z zachowaniem zasad bezpieczeństwa możemy przystąpić do spowiedzi, uczestniczyć we Mszy św. i przyjąć Jezusa w Eucharystii.
Spowiedź w dni powszednie i w niedziele jest 30 minut przed Mszą św.

————————————————————————-