modlitwa wiernych – Wigilia Paschalna

MODLITWA WIERNYCH

Wigilia Paschalna, 16 kwietnia

 

 

  1. Panie Jezu Chryste, Ty Jesteś Krzewem Winnym

 – prosimy Cię za Kościół Święty, aby pełnił Twoją wolę i przynosił obfite owoce wiary.

Ciebie prosimy.

 

 

  1. Panie Jezu Chryste, Ty Jesteś Pasterzem swoich owiec

.- prosimy Cię za Papieża Franciszka, biskupów, kapłanów i całe duchowieństwo, aby z radością głosili ludziom Ewangelię i prowadzili ich do Boga Ojca w niebie.

Ciebie prosimy.

 

 

 

  1. Panie Jezu Chryste, Ty Jesteś Księciem Pokoju

 –  prosimy Cię o pokój na Ukrainie i na całym świecie, przemawiaj do serc i sumień wszystkich rządzących, aby zaprzestali przemocy i zniszczenia.

Ciebie prosimy.

 

 

 

  1. Panie Jezu Chryste Ty Jesteś Miłością i Pokojem

–  prosimy Cię za nasze rodziny, aby były doskonałym obrazem Twojego Kościoła  oraz w Tobie szukały miłości, pokoju i pomocy w rozwiązywaniu wszystkich problemów.

Ciebie prosimy.

 

 

  1. Panie Jezu Chryste Ty Jesteś Drogą, Prawdą i Życiem

 –  prosimy Cię za ludzi niewierzących i będących daleko od Kościoła, aby nawrócili się na drogę zbawienia i uwierzyli w Twoją wielką miłość.

Ciebie prosimy.

 

 

6.Panie Jezu Chryste Ty Jesteś naszym życiem

    -prosimy Cię za wszystkich ochrzczonych tej nocy i za nas samych, abyśmy naśladowali Ciebie i umieli być Twoimi świadkami w środowiskach, w których żyjemy i pracujemy.

Ciebie prosimy.