Nabożeństwo pokutne z indywidualną spowiedzią

Jak zawsze, w ostatni czwartek miesiąca, czyli 28 listopada o godz. 18.45 będzie w naszym kościele nabożeństwo pokutne z indywidualną spowiedzią. Będzie spowiadał też ksiądz spoza parafii. Na nabożeństwo pokutne składa się słuchanie Słowa Bożego, homilia (kazanie) przygotowujące do spowiedzi, modlitwy wyrażające żal za grzechy i prośby o miłosierdzie Boże i indywidualna spowiedź u wybranego spowiednika. Zapraszamy wszystkich, którzy chcą przystępować do spowiedzi w atmosferze większego skupienia, bez pośpiechu, z możliwością pełniejszego przeżycia rachunku sumienia w świetle Słowa Bożego, z możliwością dziękczynienia po spowiedzi.