OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – 2021.10.03

XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA

 • Dziękujemy św. Michałowi Archaniołowi, że nawiedził naszą parafię, nasze rodziny i jest naszą potężną obroną.
 • Dziękujemy ks. Sylwestrowi Szwajca i p. Grzegorzowi za przeprowadzenie nawiedzenia Figury św. Michała Archanioła w naszej parafii. Dziękujemy ks. Sylwestrowi za sprawowaną Eucharystię, głoszone Słowo, prowadzone nabożeństwa i nakładanie szkaplerza, a p. Grzegorzowi za przywiezienie Figury i wszelką pomoc podczas tego czasu. Modlimy się za zgromadzenie Księży Michalitów i rodzinę p. Grzegorza.
 • Dziękuję wszystkim, którzy pomogli w przygotowaniach i przebiegu nawiedzenia: Cecylii i Zbigniewowi Bąkom za przygotowanie i dekorację podstawy pod Figurę, Ewie Papudze za przygotowanie pięknej dekoracji kwiatowej, a Danucie Zatorskiej za ufundowanie kwiatów, grupie osób za udekorowanie trasy procesji Figury do kościoła, Strażakom za zabezpieczenie miejsca powitania i trasy procesji, Agnieszce Świstak i scholii za piękny śpiew, służbie liturgicznej za posługę, Wrzosowianom za udział w procesji. Wszystkim dziękuję za wspólną modlitwę, udział w nabożeństwach i ducha jedności. Niech nam wszystkim obroną będzie św. Michał Archanioł.
 • Na każdej Mszy św. dzisiaj zawierzenie parafii św. Michałowi. O g. 11.00 procesja wokół kościoła, a o g. 16.00 Msza św. Pożegnania.
 • Odwiedziny chorych w domach będą w najbliższy piątek 8 października. Proszę zgłaszać chorych w zakrystii.
 • Od piątku rozpoczęliśmy nabożeństwa różańcowe. W dni powszednie nabożeństwo będzie o godz. 17.30, z wyjątkiem wtorku, kiedy nabożeństwo będzie o godz. 7.30. W niedziele nabożeństwo będzie o g. 16.00, a po nim Msza św. Dzieci zapraszam na różaniec w środy i piątki. Dzieci w tym roku będą pisały z otrzymanych karteczek list do Matki Bożej. Proszę grupy parafialne o prowadzenie różańca – plan jest wywieszony w gablocie.
 • W tym tygodniu przypada I czwartek miesiąca. Msza św. i modlitwy o powołania kapłańskie i zakonne będą o godz. 18.00.
 • Pielgrzymka do Zuzeli została odwołana z powodu małej liczby chętnych.
 • Młodzież klasy VIII i starsza, która chce uczestniczyć w przygotowaniu do bierzmowania zgłasza się razem z jednym z rodziców do 10 października do kancelarii parafialnej.
 • Zamawianie intencji na 2022 rok od 4 października (poniedziałek) od g. 7.00 w kancelarii. Każda rodzina może zamówić tylko 1 intencje na niedzielę, a więcej na dzień powszedni.
 • Za tydzień dzień Papieski i zbiórka na Fundusz Stypendialny dla ubogiej i zdolnej młodzieży.
 • Świątynię do liturgii przygotowali mieszkańcy ul. Starzeńskiego: 25, 27, 28, 29, 30. W tym tygodniu prosimy ul. Starzeńskiego: 32, 33, 34, 37, 38. W następnym ul. Starzeńskiego: 40, 40a, 42a, 42, 43, 46
 • Zachęta do nabywania i czytania prasy katolickiej.