OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – 2023.05.07

V NIEDZIELA WIELKANOCY

  • Nabożeństwa majowe będą w naszym kościele w dni powszednie i w niedziele przed Mszą św. W dni powszednie (oprócz wtorków) o godz. 18.00 będzie nabożeństwo, a po nim, czyli około 18.15 będzie Msza św. Dzieci i młodzież zapraszam, abyście przyjeżdżali rowerami, lub pieszo w poniedziałki, środy i soboty (kto nie może w sobotę, to w piątek). W środy i soboty majówka będzie przy kapliczce na placu przy kościele, a w pozostałe dni w kościele. Jeśli nie będziemy na nabożeństwie w kościele to starajmy się prowadzić nabożeństwa w naszych domach. Przygotujmy miejsce modlitwy z figurką lub obrazem Matki Bożej, może również być świeca i wazonik z kwiatami. Dla dzieci będą rozdawane naklejki. PRZYGOTUJMY I PRZYNIEŚMY MATCE BOŻEJ KWIATKI LUB LAURKI DO JEJ OLTARZA W KOŚCIELE..
  • Żebyśmy mogli mądrze i bezpiecznie przyjeżdżać na majówki to będzie pobłogosławienie naszych rowerów, podobnie jak święci się samochody. Błogosławienie rowerów będzie w niedzielę 7 maja po każdej Mszy św. oraz o g. 16.00, a także w sobotę 13 maja o g. 18.00. To błogosławienie rowerów jest dla wszystkich, nie tylko dla dzieci.
  • Dzisiaj w I niedzielę miesiąca po Mszy św. o godz. 16.00 (około g. 17.15) będziemy mogli obejrzeć w kościele film: „Wojtyła, śledztwo”.
  • Spotkanie kandydatów do bierzmowania w poniedziałek 8 maja o g. 19.00.
  • W tym tygodniu przypada w sobotę 13 dzień miesiąca, kiedy modlimy się za przyczyną bł. Honorata o nawrócenie dzieci i młodzieży. Jest to jednocześnie rocznica objawień fatimskich i wspomnienie liturgiczne MB Fatimskiej i rocznica zamachu na św. Jana Pawła II. Zapraszamy rodziców i dziadków, którzy chcą się modlić o przemianę serc i zwrócenie się do Boga i Kościoła swoich dzieci i wnuków, ale też wszystkich, którym nie jest obojętny los polskiej młodzieży. Od g. 16.30 sakrament pokuty. O godz. 17.00 różaniec z modlitwami do bł. Honorata. O godz. 18.00 nabożeństwo majowe i Msza św., a po niej błogosławieństwo relikwiami bł. Patrona. Od godz. 17.00 będzie transmisja na youtube: youtube.com/channel/UCRsaJ1qmTi09qj9P3BGm-Yw/featured.
  • W kruchcie możemy złożyć podpis pod obywatelskim projektem ustawy przeciw zakazowi pracy dla rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych. Należy podać swój pesel.
  • Jutro Uroczystość św. Stanisława, patrona Polski.
  • Za tydzień taca na Seminarium duchowne.
  • W minionym tygodniu nasz kościół sprzątali mieszkańcy: ul. Wspólna: 1, 7, 9, 11, 13, 15. W tym tygodniu prosimy ul. Wspólna: 16, 18, 20, 22, 26, 28. W następnym tygodniu ul. Wspólna: 17, 29, 31, 33, 37, 39A.
  • Zachęta do nabywania i czytania prasy katolickiej.