PARAFIALNY KONKURS WIEDZY O KARDYNALE STEFANIE WYSZYŃSKIM

 PARAFIALNY KONKURS WIEDZY O PRYMASIE TYSIĄCLECIA KARDYNALE  STEFANIE WYSZYŃSKIM.

Cel i regulamin konkursu:

Konkurs skierowany jest do mieszkańców parafii bł. Honorata Koźmińskiego. Mogą w nim wziąć udział całe rodziny jak i pojedyncze osoby.

Celem konkursu jest pochylenie się i poznanie postaci kandydata na ołtarze Prymasa Wyszyńskiego oraz integracja rodzinna i wspólne dążenie do jak najlepszego wgłębienia się w życie bohatera. Dodatkowo liczymy na  zdrową i bożą rywalizację między parafialnymi rodzinami.

Organizatorem konkursu jest Parafia,  koordynatorem  zaś p. Agnieszka Świstak wraz z parafialną scholą.

 

Zadaniem uczestników konkursu  jest prawidłowe odpowiedzenie na pytania zamieszczone  na stronie internetowej  tejże parafii. Dozwolone jest korzystanie  z różnych źródeł wiedzy.

Konkurs przebiegać ma w jednym etapie.

Odpowiedzi należy przesyłać na adres e-maila parafii: proboszcz@parafiachrosla.pl. Temat :KONKURS.

Prace mają być podpisane  nazwiskiem rodziny lub imieniem i nazwiskiem pojedynczej osoby z dopisaną ulicą zamieszkania i numerem domu lub mieszkania.

Odpowiedzi mają być krótkie i konkretne. Należy je przesyłać do piątku 17.09.2021 do północy.

W sobotę 18.09. 2021 prace zostaną sprawdzone przez organizatorów.

Wszyscy, którzy prawidłowo odpowiedzą na 20 z 25 pytań ,wezmą udział w losowaniu trzech nagród. Losowanie odbędzie się na Mszy Świętej 19.09.2021 o godz. 11.00. Dla wszystkich uczestników przewidziane są nagrody pocieszenia.

                Zapraszamy do odkrywania świętości.

                                                                                                        Organizatorzy.

 

 

Pytania do konkursu wiedzy o Kardynale Stefanie Wyszyńskim.

 1. Kiedy, gdzie i o której godzinie przyszedł na świat Stefan Wyszyński?
 2. Ilu braci i ile sióstr miał Stefan i którym z kolei był dzieckiem?
 3. Podaj imię rodowe matki.
 4. Jaki zawód miał ojciec Stefana?
 5. Podaj, pod jakim wezwaniem jest kościół parafialny w Zuzeli.
 6. Jakim uczniem pod względem zachowania i nauki był przyszły Prymas?
 7. W którym roku wstąpił do Niższego Seminarium Duchownego?
 8. W jakim mieście było jego Wyższe Seminarium Duchowne?
 9. Jakie kierunki studiował na Uniwersytecie Lubelskim?
 10. Gdzie i kiedy odprawił swoją pierwszą Mszę Świętą?
 11. Jakim epizodem życia był związany z Pałacem Zamojskich w Kozłówce?
 12. Kim była Matka Róża Czacka i gdzie współpracowali?
 13. Hasło zamieszczone na herbie biskupim – podaj w języku łacińskim i polskim.
 14. Kiedy odbył się ingres do katedry lubelskiej?
 15. Kto w latach powojennych był prymasem Polski?
 16. Kiedy odbył się ingres prymasowski do katedry w Gnieźnie?
 17. Dlaczego i za co był inwigilowany przez władze komunistyczne?
 18. Wymień miejsca ukrywania się Wyszyńskiego podczas wojny.
 19. Jakie pseudonimy przyjął wstępując do Armii Krajowej?
 20. Jaką rolę pełnił w szeregach Armii Krajowej?
 21. Ile lat trwało internowanie Prymasa?
 22. Wymień miejsca przebywania Prymasa podczas internowania.
 23. Co to jest SPOŁECZNA KRUCJATA MIŁOŚCI?
 24. Podaj dokładną datę, godzinę, dzień śmierci Prymasa.
 25. Gdzie znajduje się grób Kardynała Stefana Wyszyńskiego?
 26. Kogo przedstawia pomnik usytuowany na dziedzińcu KUL-u i na placu Farny w Prudniku?
 27. Ile lat trwała Wielka Narodowa Nowenna?