Patron parafii

Wiele ciekawych informacji i materiałów o bł. Honoracie Koźmińskim patronie naszej parafii tutaj: strona o bł. Honoracie Koźmińskim

Bł. Honorat Koźmiński założył 26 zgromadzeń zakonnych, z których 17 istnieje do dzisiaj. Jest głównym patronem diecezji łowickiej, w liturgii wspominamy go 13 października.

Honorat to zakonne imię Wacława Koźmińskiego, który 16 października 1829 roku urodził się w Białej Podlaskiej, w rodzinie inteligenckiej. Studiował architekturę w Szkole Sztuk Pięknych w Warszawie. Był podejrzany o udział spisku i osadzony przez władze carskie w Cytadeli, gdzie ciężko chorował. Tam także przeżył głębokie nawrócenie.

W 1848 roku wstąpił do zakonu kapucynów. Po otrzymaniu w roku 1852 święceń kapłańskich, oddał się całkowicie pracy duszpasterskiej. Przez 11 lat pracował w Warszawie, gdzie był poszukiwanym kierownikiem duchowym, spowiednikiem, kaznodzieją oraz misjonarzem ludowym, propagował III zakon św. Franciszka z Asyżu.

Jest prekursorem zakładania instytutów świeckich, powoływanych szczególnie po Soborze Watykańskim II. Założył 26 zgromadzeń zakonnych, z których do dzisiaj istnieją trzy habitowe: felicjanki (powołane we współpracy z bł. Marią Angelą Truszkowską), serafitki, kapucynki oraz 14 bezhabitowych (2 męskie i 12 żeńskich), utajonych przed zaborcą rosyjskim.

Zgromadzenia te podejmowały prace charytatywne i apostolskie m.in. wśród młodzieży szkolnej i rzemieślniczej, w fabrykach, wśród ludu wiejskiego, w przytułkach dla osób samotnych, starych i upośledzonych. Duchowe siostry i bracia o. Honorata, podejmując pracę wobec najbardziej potrzebujących, stworzyli sieć placówek opiekuńczych, szkolnych, pielęgniarskich, ambulatoriów, domów schronienia oraz innych instytucji.

Po powstaniu styczniowym w 1864 roku skasowano klasztor w Warszawie, zakonników wywieziono do Zakroczymia i poddawano licznym represjom. Ostatnie lata życia Honorat spędził w Nowym Mieście nad Pilicą, poświęcając się modlitwie i kontemplacji.

Zmarł 16 grudnia 1916 roku, wyczerpany chorobami i pracą całego życia. 16 października 1988 roku beatyfikował go papież Jan Paweł II. Obecnie zgromadzenia założone przez bł. Honorata rozwijają swoją działalność apostolską w ponad 20 krajach na 4 kontynentach.