Sakrament chrztu świętego

“Chrzest jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów”         /KKK 1213/

Sakrament Chrztu Świętego udzielany jest zazwyczaj w II i IV niedzielę miesiąca na  Mszy św. o godzinie 11.00. Z różnych ważnych powodów wyjątkowo ten termin może być niemożliwy, dlatego prosimy, aby rodzice wcześniej zasięgnęli informacji w kancelarii o możliwości udzielenia chrztu.

Rodzice dziecka i chrzestni z naszej parafii, którzy w danym miesiącu chcą prosić o chrzest dla swojego dziecka biorą udział w konferencji przed chrztem, która odbywa się w ostatnią środę miesiąca o g. 19.00 w kościele.

Dwa tygodnie przed chrztem należy zgłosić się do kancelarii parafialnej z następującymi dokumentami

  • akt urodzenia dziecka z USC (do wglądu)
  • akt sakramentu małżeństwa rodziców dziecka (nie mylić z aktem USC), jeśli sakrament był przyjmowany poza naszą parafią (do wglądu).
  • dane chrzestnych: imię i nazwisko, data urodzenia i adres aktualnego i faktycznego zamieszkania (nie zameldowania)
    (w wyjątkowych sytuacjach może być tylko jeden rodzic chrzestny: chrzestny lub chrzestna; nie ma możliwości by chrzestnymi byli dwaj mężczyźni lub dwie kobiety).

Jeśli chrzestni są spoza naszej parafii, to w dniu chrztu (mogą to uczynić kilka dni wcześniej) przedstawiają zaświadczenie z parafii zamieszkania, że mogą pełnić tę funkcję.

Chrzestni z naszej parafii zgłaszają się do kancelarii na dwa tygodnie przed chrztem w celu odbycia krótkiej rozmowy duszpasterskiej.

Przed chrztem zarówno rodzice (o ile stan prawny im na to pozwala) jak i rodzice chrzestni powinni przystąpić do sakramentu pokuty. Potwierdzają ten fakt podpisem księdza spowiednika na kartce otrzymanej w kancelarii parafialnej naszej lub parafii rodziców chrzestnych.

W czasie Mszy św. należy przystąpić do Komunii św. Dobrze jest ofiarować tę Komunię w intencji dziecka.

ZAŚWIADCZENIA DLA RODZICÓW CHRZESTNYCH

Naszym parafianom, czyli osobom, które mieszkają na terenie parafii wydajemy zaświadczenie o możliwości pełnienia funkcji rodzica chrzestnego po uprzednim zgłoszeniu się do kancelarii celem odbycia krótkiej rozmowy duszpasterskiej. Osoba, która po raz pierwszy będzie chrzestnym (ną) ma obowiązek uczestniczenia w konferencji przed chrztem, która odbywa się w ostatnią środę miesiąca o g. 19.00 w kościele, a następnie zgłasza się do kancelarii po zaświadczenie.

Rodzicem chrzestnym może być osoba, która:

  • ukończyła 16 rok życia,
  • przyjęła Sakrament Pokuty, Eucharystii i Bierzmowania,
  • jest praktykującym katolikiem ( Msza św. w każdą niedzielę, przystępowanie do spowiedzi, osobista codzienna modlitwa)
  • prowadzi życie zgodne z zasadami wiary. Chrzestnymi nie mogą być osoby żyjące w związku bez sakramentu małżeństwa, a także ci z młodzieży, którzy nie uczęszczają na katechizację.
  • faktycznie przynależy do wspólnoty parafialnej, ma związek z parafią zamieszkania, choćby przez spotkanie z księdzem podczas wizyty duszpasterskiej ( tzw. kolędy)