Sakrament chrztu świętego

“Chrzest jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów”         /KKK 1213/

Sakrament Chrztu Świętego udzielany jest w II i IV niedzielę miesiąca na  Mszy św. o godzinie 11.00.

Dwa tygodnie przed chrztem należy zgłosić się do kancelarii parafialnej z następującymi dokumentami

  • akt urodzenia dziecka z USC (do wglądu)
  • akt ślubu kościelnego rodziców dziecka (nie mylić z aktem USC), jeśli ślub był zawierany poza naszą parafią (do wglądu). Jeśli zawierany był sakrament małżeństwa ze skutkami cywilnymi (tzw. ślub konkordatowy), wystarczy przynieść (do wglądu) wręczony przy okazji ślubu dokument cywilno-kościelny o zawarciu sakramentu małżeństwa
  • dane chrzestnych: imię i nazwisko, wiek i adres zamieszkania
    (w wyjątkowych sytuacjach może być tylko chrzestny lub chrzestna; nie ma możliwości by chrzestnymi byli dwaj mężczyźni lub dwie kobiety).

Jeśli chrzestni są spoza naszej parafii, to w dniu chrztu (mogą to uczynić kilka dni wcześniej) przedstawiają zaświadczenie z parafii zamieszkania, że mogą pełnić tę funkcję.

Przed chrztem zarówno rodzice (o ile stan prawny im na to pozwala) jak i rodzice chrzestni powinni przystąpić do sakramentu pojednania. Potwierdzają ten fakt podpisem księdza spowiednika na kartce otrzymanej w kancelarii parafialnej naszej lub parafii rodziców chrzestnych.

Rodzice dziecka i chrzestni z naszej parafii biorą udział w konferencji przed chrztem, która odbywa się w środy poprzedzające II i IV niedzielę miesiąca o g. 19.00 w kościele.

W czasie Mszy św. należy przystąpić do Komunii św. Dobrze jest ofiarować tę Komunię w intencji dziecka.

ZAŚWIADCZENIA DLA RODZICÓW CHRZESTNYCH

Naszym parafianom, czyli osobom, które mieszkają na terenie parafii wydajemy zaświadczenie o możliwości pełnienia funkcji rodzica chrzestnego po uprzednim uczestniczeniu w konferencji przed chrztem, która odbywa się w środy poprzedzające II i IV niedzielę miesiąca o g. 19.00 w kościele.

Rodzicem chrzestnym może być osoba, która:

  • ukończyła 16 rok życia,
  • przyjęła Sakrament Pokuty, Eucharystii i Bierzmowania,
  • jest praktykującym katolikiem ( niedzielna Msza św., przystępowanie do spowiedzi, osobista modlitwa)
  • prowadzi życie zgodne z zasadami wiary. Chrzestnymi nie mogą być osoby żyjące w związku bez sakramentu małżeństwa, a także ci z młodzieży, którzy nie uczęszczają na katechizację.
  • faktycznie przynależy do wspólnoty parafialnej, ma związek z parafią zamieszkania, choćby przez spotkanie z księdzem podczas wizyty duszpasterskiej ( tzw. kolędy)