06.08.2023 – 14.08.2023

6 SIERPNIA, PRZEMIENIENIE PAŃSKIE 9.00 W intencji dziękczynnej w 10 rocz. zawarcia sakr. małż. Doroty i Jana Skowronów z prośba o błog. Boże i łaski dla małżeństwa i rodziny
11.00 Za Ojczyznę
Pon. 7 sierpnia 17.00 + Janinę, Mariannę i Kazimierza Mirosz
Wtorek 8 sierpnia 8.00 O błogosławieństwo Boże dla osób uczestniczących w majówce przy kapliczce w Rudzie
Środa 9 sierpnia 17.00 + Zuzannę i Stanisława Pazio
Czw. 10 sierpnia 17.00 + Mariusza Szraga w 20 rocz. śm.
Piątek 11 sierpnia 7.00 W intencji pielgrzymów rowerowych
17.00 + dusze w czyśćcu cierpiące
Sobota 12 sierpnia 17.00 + Irenę i Zdzisława Ładno, zm. z rodz. Ładno i Chomka
13 SIERPNIA,

XIX NIEDZIELA ZWYKŁA

9.00 + Jana i Mariannę Zagańczyków
11.00 + Helenę i Józefa Ićkiewiczów
Pon. 14 sierpnia 17.00 + Mariannę i Aleksandra Woźniców