09.07.2023 – 17.07.2023

9 LIPCA, XIV NIEDZIELA ZWYKŁA 9.00 + Juliana, Honoratę, Grzegorza, Wiesława i Krystynę Powałka
11.00 + Waleriana, Dariusza i Iwonę Truszewskich
Pon. 10 lipca 18.00 + Zygmunta Cacko
Wtorek 11 lipca, św. Benedykta, patrona Europy 7.00 Wolna intencja
Środa 12 lipca 18.00 + Tadeusza Chomka w 3 r. śm., Ewę i Stanisława Chomka
Czw. 13 lipca 18.00 O powrót do Boga dzieci i młodzieży
Piątek 14 lipca 18.00 + Lesława i Andrzeja Siłków
Sobota 15 lipca 18.00 W 18 rocz. ur. Wiktorii Łojek
16 LIPCA, XV NIEDZIELA ZWYKŁA 9.00 + Tadeusza, Genowefę i Polikarpa Zych, Honoratę, Juliana, Wiesława i Grzegorza Powałka
11.00 + Zbigniewa Paska w 9 r. śm., Annę i Stanisława Gańko, Alinę i Edwarda Nowickich
Pon. 17 lipca 18.00 + Jadwigę Karwowską w 6 r. śm., Mariana Karwowskiego w 1 r. śm.