10.12.2023 – 18.12.2023

10 GRUDNIA,

II NIEDZIELA

ADWENTU

9.00 + Wiesława, Aleksandra i Stanisławę Kowalczyków
11.00 Za Parafian
16.00 + Stanisławę, Stanisława, Wojciecha i Artura Wieczorków
Pon. 11 grudnia

REKOLEKCJE

10.00 + Janinę i Józefa Garbeckich
17.00 + Stanisława i Leokadię Kobza, Jana Woźnicę
19.00 Zofię i Eugeniusza Wójcików, Andrzeja Gołębiewskiego
Wtorek 12 grudnia

REKOLEKCJE

10.00 + Jacka Brewczyńskiego
17.00 + Janinę Cichosz
19.00 + Helenę i Henryka Miros
środa 13 grudnia 6.45 Wolna intencja
18.00 O nawrócenie dzieci, młodzieży i wszystkich oddalonych
Czw. 14 grudnia 6.45 Wolna intencja
Piątek 15 grudnia 6.45 Wolna intencja
Sobota 16 grudnia 8.00 + Krystynę Smuga w 30 dz. po śm.
17 GRUDNIA,

III NIEDZIELA

ADWENTU

9.00 + Jerzego Bąka w 4 rocz. śm
11.00 Za Parafian
16.00 + Tadeusza, Anielę, Stanisława i Aleksandrę Mirosów, Wandę i Stanisława Pietrzkiewiczów, zm. z rodz. Pietrzkiewiczów
Pon. 18 grudnia 6.45 Wolna intencja