16.07.2023 – 24.07.2023

16 LIPCA, XV NIEDZIELA ZWYKŁA 9.00 + Tadeusza, Genowefę i Polikarpa Zych, Honoratę, Juliana, Wiesława i Grzegorza Powałka
11.00 + Zbigniewa Paska w 9 r. śm., Annę i Stanisława Gańko, Alinę i Edwarda Nowickich
Pon. 17 lipca 18.00 + Jadwigę Karwowską w 6 r. śm., Mariana Karwowskiego w 1 r. śm.
Wtorek 18 lipca 7.00 Wolna intencja
Środa 19 lipca 18.00 + Annę, Jana i Tadeusza Witanowskich, zm. z rodz. Popisów
Czw. 20 lipca 18.00 + Czesława Górnika
Piątek 21 lipca 18.00 W int. dziękczynnej w 46 r. ur. Marcina i Mariusza i w 17 r. ur. Oli Larkowskich z prośbą o błog. Boże i potrzebne łaski
Sobota 22 lipca 18.00 + Andrzeja Chomkę
23 LIPCA, XVI NIEDZIELA ZWYKŁA 9.00 + Czesława Kukawskiego
11.00 + Stanisława Kostkę
Pon. 24 lipca 18.00 + Apolinarego, Stanisława i Jadwigę Guzek, Wiktorię i Władysława Augustyniak