20.02.2022 – 28.02.2022

20 LUTEGO

VII NIEDZIELA ZWYKŁA

9.00 + Czesława Górnika w 30 r. śm.
11.00 Za Parafian
16.00 + Józefa Garbeckiego (gregorianka)
Pon. 21 lutego 18.00 + Józefa Garbeckiego (gregorianka)
Wtorek 22 lutego 7.00 + Józefa Garbeckiego (gregorianka)
Środa 23 lutego 18.00 + Janinę Woźnica (od rodz. Jędruchniewiczów)
18.30 + Tadeusza Zagańczyka w 30 dz. po śm.
Czwartek 24 lutego 18.00 + Józefa Garbeckiego (gregorianka)
Piątek 25 lutego 18.00 + Józefa Garbeckiego (gregorianka-zak.)
Sobota 26 lutego 18.00 + Mirosława Gańko, Kazimierza Łokietka
27 LUTEGO

VIII NIEDZIELA ZWYKŁA

9.00 + Tadeusza w 2 r. śm., Juliana i Janinę Jackowiczów
11.00 Za Parafian
12.30 O dobre przygotowanie do pełnego życia sakramentalnego
16.00 + Jana Woźnicę, Henryka Dębickiego, Teresę i Krzysztofa Gańko
Pon. 28 lutego 18.00 + Janinę Woźnica (od V Róży św. Barbary)
18.30 + Dariusza Szatańskiego w 30 dz. po śm.