20.06.2021 – 28.06.2021

20 czerwca

XII NIEDZIELA ZWYKŁA        9.00   + Mariannę Gut, Andrzeja i Tadeusza Banaszków

                                             11.00    W int. dzieci przystępujących do I Komunii św.

                                             12.30    + Ryszarda Bartnickiego w 4 r. śm.

                                             16.00    + Wandę i Stanisława Pietrzkiewiczów, Stanisława, Anielę, Aleksandra i Tadeusza Mirosów

Pon. 21 czerwca

Św. Alojzego                     17.30    + Honoratę Powałka w 30 dz. po śm.

                                             18.00    + Józefę i Józefa Lech, Leokadię i Stanisława Matosek

                                             18.30    W 9 r. sakr. małż. Krzysztofa i Ewy Zgutka i ich dzieci

Wtorek 22 czerwca           7.00       Wolna intencja

Środa 23 czerwca              18.00    + Jana Michalika, Janinę i Piotra Antosiewiczów, Janinę Kacprzycką

                                             18.45    + Jerzego Bieńkowskiego w 30 dz. po śm.

Czw. 24 czerwca

Narodz. św. Jana Chrz.     18.00    + Zofię, Jana i Jana Szczepaniaków

Piątek 25 czerwca             8.00       W int. dziękczynnej i o Boże błog. na czas wakacji

                                             18.00    W int. dziękczynnej i o Boże błog. na czas wakacji

Sobota 26 czerwca            17.00    Sakrament małżeństwa

                                             18.00    + Henryka Popisa

27 czerwca

XIII NIEDZIELA ZWYKŁA      9.00   + Aleksandrę Miros, Irenę w 5 r. śm, Władysława i Stanisławę Brześkiewiczów

                                             11.00    + Łukasza Kowalczyka w 3 r. śm.

                                             16.00    W pewnej intencji

Pon. 28 czerwca                18.00    + Władysławę i Władysława Chanke