20.08.2023 – 28.08.2023

20 SIERPNIA,

XX NIEDZIELA ZWYKŁA

9.00 + z rodz. Ićkiewiczów
11.00 + Stanisławę i Stanisława Gańko, Zofię, Bolesława i Henryka Gryz
Pon. 21 sierpnia 17.00 W 18 rocz. ur. Klaudii Rogulskiej
Wtorek 22 sierpnia 8.00 Wolna intencja
Środa 23 sierpnia 17.00 + Kazimierę, Stanisława i Joannę Zawadzkich
Czw. 24 sierpnia 17.00 + Antoniego Maja
Piątek 25 sierpnia 17.00 + Stanisława Tkacza w 47 rocz. śm., Eugenię, Stanisława i Tadeusza Tkacz
Sobota 26 sierpnia NMP Częstochowskiej 17.00 + Edwarda i Alicję Gańko, Henryka Jędę
27 SIERPNIA,

XXI NIEDZIELA ZWYKŁA

9.00 + Andrzeja Woźnicę w 7 rocz. śm., Zofię, Jerzego, Edwarda, Katarzynę i Piotra Sadowskich
11.00 + Witolda Wojciechowskiego
Pon. 28 sierpnia 17.00 + Danutę Miros