21.03.2021 – 29.03.2021

21 MARCA

V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 9.00    + Artura, Jana, Władysławę i Władysława Jędrysów

                                      11.00       Za Parafian

                                      16.00       + Anielę, Stanisława, Tadeusza i Aleksandra Mirosów, zm. z rodz. Górasów i Ciszkowskich

Pon. 22 marca           10.00       + Stanisława, Genowefę, Jadwigę Gańko, Janinę Kowalską

                                      16.00       Wolna intencja

                                      17.00       + Helenę, Mariana i Mirosława Woźniców

                                      19.00       + Stanisławę, Sergiusza, Zbigniewa i Jolantę Chodniewiczów

Wtorek 23 marca       8.00         Wolna intencja

Środa 24 marca          10.00       + Józefa Domańskiego

                                      16.00       + Mariannę i Stanisława Szatańskich

                                      17.00       + Wandę i Stanisława Pietrzkiewiczów, Stanisława, Anielę, aleksandra i Tadeusza Mirosów

                                      19.00       + Józefa, Jadwigę i Zbigniewa Niemczaków

Czw. 25 marca            10.00       + Stanisławę Zagórską (od Róży św. Józefa)

                                      18.00       O szacunek i obronę dla każdego człowieka od poczęcia

Piątek 26 marca          18.00       + Kazimierza Łokietka i jego rodziców

Sobota 27 marca        8.00         + Bożenę i Andrzeja Chweściuk w 2 r. śm.

28 MARCA

NIEDZIELA PALMOWA       9.00       + Ryszarda i Karola Bartnickich

                                      11.00       Za Parafian

                                      16.00       + Aleksandra Majchrzyka

Pon. 29 marca             18.00       + Krystynę Pańkowską