23.07.2023 – 31.07.2023

23 LIPCA, XVI NIEDZIELA ZWYKŁA 9.00 + Czesława Kukawskiego
11.00 + Stanisława Kostkę
Pon. 24 lipca 18.00 + Apolinarego, Stanisława i Jadwigę Guzek, Wiktorię i Władysława Augustyniak
Wtorek 25 lipca 7.00 + Mirosława i Michała Pechcinów
Środa 26 lipca 18.00 + Teresę Karpiłowską, Annę i Aleksandra Zagórskich
Czw. 27 lipca 18.00 + Annę i Bogusława Ptaszyńskich
Piątek 28 lipca 18.00 + Annę Witkowską i Tadeusza Chłopika
18.30 + Janusza Woźnicę w 30 dzień po śm.
Sobota 29 lipca 18.00 + Ryszarda i Karola Bartnickich, Krystynę, Franciszkę, Jana, Stanisława, Zygmunta i Dariusza Szatańskich
30 LIPCA, XVII NIEDZIELA ZWYKŁA 9.00 + Kazimierza Paskę w 13 r. śm. i Genowefę Paska
11.00 + Kazimierza, Feliksę, Jana i Janinę Krawczyków
Pon. 31 lipca 18.00 + Tadeusza Malesę w 7 rocz. śm.