26.07.2020 – 03.08.2020

26  LIPCA – XVII NIEDZIELA ZWYKŁA

9.00      Śp. Kazimierza w 12 rocz. śm. i Genowefę Paska

11.00    Śp. Tadeusza Zycha, zm. z rodz. Zychów i Powałków

PONIEDZIAŁEK  –  27  lipca,

17.00    Śp. Stanisława Brewczyńskiego w 5 rocz. śm., zm. z rodz. Augustyniaków i Brewczyńskich

WTOREK  –  28  lipca,

8.00      Śp. Krzysztofa Paździora i cr. Paździor i Gryzów

ŚRODA  –  29  lipca, św. Marty

17.00    Śp. Jerzego Bąka

CZWARTEK  –  30  lipca,

17.00    Śp. Tadeusza Malesę

PIĄTEK  –  31  lipca, św. Ignacego

17.00    Śp. Wiesława, Krystynę i Stefana Woźniców

SOBOTA  –  1  sierpnia, św. Alfonsa Liguoriego

7.30      Różaniec

8.00      W intencji wynagradzającej

2  SIERPNIA – XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA

9.00      Śp. Mirosława i Michała Pechcinów

11.00    Śp. Annę Tkacz w 9 rocz. śm., zm. z rodz. Tkaczów i Frelaków

PONIEDZIAŁEK  –  3  sierpnia,

18.00    Śp. Mateusza Jasińskiego