27.08.2023 – 04.09.2023

27 SIERPNIA,

XXI NIEDZIELA ZWYKŁA

9.00 + Andrzeja Woźnicę w 7 r. śm., Zofię, Jerzego, Edwarda, Katarzynę i Piotra Sadowskich
11.00 + Witolda Wojciechowskiego
Pon. 28 sierpnia 17.00 + Danutę Miros
Wtorek 29 sierpnia 8.00 Wolna intencja
Środa 30 sierpnia 17.00 + Janinę Pawlikowską w 10 rocz. śm.
Czw. 31 sierpnia 17.00 + Romana Sułowskiego
Piątek 1 września 17.00 Za poległych w II wojnie światowej
18.00 + Bogdana Rydza
Sobota 2 września 8.00 W intencji wynagradzającej
3 WRZEŚNIA,

XXII NIEDZIELA ZWYKŁA

9.00 + Władysławę i Władysława Chanke
11.00 Za Ojczyznę
16.00 + Mariana Lecha w 5 rocz. śm.
Pon. 4 września 8.00 O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla uczniów, nauczycieli, wychowawców i rodziców w nowym roku szkolnym
18.00 + dusze w czyśćcu cierpiące