27.12.2020 – 04.01.2021

NIEDZIELA ŚWIĘTEJ

RODZINY

27 grudnia               9.00        + Bolesława w 2 r. śm., Anielę i Jana Jaszczyków

                                    11.00    Za Parafian

                                    16.00    + Stanisława i Krystynę Zająców

Pon. 28 grudnia

Świętych Młodzianków    18.00  + Janinę i Juliana Jackowiczów

                                    18.30    + Macieja Motyla w 30 dz. po śm.

 

Wtorek 29 grudnia  7.00      + Józefa Kukawskiego w 30 dz. po śm.

Środa 30 grudnia     18.00    + Stanisława i Władysławę Krześniaków

Czw. 31 grudnia       18.00    W int. dziękczynno-błagalnej

Piątek 1 STYCZNIA

BOŻEJ RODZICIELKI          9.00 + Stanisława Książka

                                    11.00    Za Parafian

                                    16.00    + Józefa Mariana Kukawskiego

 

Sobota 2 stycznia    8.00      W int. wynagradzającej

 

NIEDZIELA

3 stycznia                  9.00      + Jana Michalika w r. śm.

                                    11.00    Za Ojczyznę

                                  16.00     W intencji dziękczynnej za szczęśliwe rozwiązanie i urodzenie Mai

Pon. 4 stycznia         18.00    W int. mieszkańców ulic