29.10.2023 – 06.11.2023

29 PAŹDZIERNIKA,

XXX NIEDZIELA ZWYKŁA

9.00 + Tadeusza, Ewę i Aleksandra Chomka, Jadwigę, Stanisława i Wojciecha Sasinów
11.00 Za Parafian
16.00 + Apolinarego, Stanisława i Jadwigę Guzek, Wiktorię i Władysława Augustyniaków
Pon. 30 października 18.00 + Józefa Domańskiego
Wtorek 31 października 7.00 Wolna intencja
1 LISTOPADA WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH 9.00 + Katarzynę, Józefa, Stanisława i Anielę Gańko
11.00 Zbiorowa za zmarłych
Czw. 2 listopada 18.00 Zbiorowa za zmarłych
Piątek 3 listopada 17.00 + dusze w czyśćcu cierpiące
18.00 Zbiorowa za zmarłych
Sobota 4 listopada 8.00 W intencji wynagradzającej
5 LISTOPADA,

XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA

9.00 + Jana Dobosiewicza, Janinę i Stanisława Gołębiewskich
11.00 Zbiorowa za zmarłych
16.00 + Annę Jakubczyk w 3 r. śm., Władysława Jakubczyka
Pon. 6 listopada 18.00 Zbiorowa za zmarłych