30.06 – 08.07.2024

30 CZERWCA,

XIII NIEDZIELA ZWYKŁA

9.00 + Mariannę i Stanisława Gut, Andrzeja i Tadeusza Banaszek
11.00 Za Parafian
Pon. 1 lipca 18.00 + Henryka Mirosza w 23 r. śm, Jadwigę i Stanisława Miroszów
Wtorek 2 lipca 7.00 + Teresę Sobotka
Środa 3 lipca 18.00 W int. dziękczynno-błagalnej za Karolinę
Czwartek 4 lipca 18.00 O powołania kapłańskie i zakonne
piątek 5 lipca 18.00 + Zofię, Barbarę, Antoniego i Czesława Matasek
Sobota 6 lipca 8.00 W intencji wynagradzającej
7 LIPCA,

XIV NIEDZIELA ZWYKŁA

9.00 + Zbigniewa Paskę w 10 r. śm., Annę i Stanisława Gańko, Alicję i Edwarda Nowickich
11.00 Za Ojczyznę
Pon. 8 lipca 18.00 + Mariannę Lech (od córki Elżbiety z rodziną)