Z BIBLIOTECZKI KS. PROBOSZCZA – ODC. 4, 01.05.2020R.

Z BIBLIOTECZKI KS. PROBOSZCZA ODC. 4, 01.05.2020R.

Z BIBLIOTECZKI KS. PROBOSZCZA ODC. 4, 01.05.2020R.1. ks. K. Grzywocz, Uczucia niekochane, Zeszyty Formacji Duchowej.2. ks. K. Grzywocz, Przesłonięte światło, Zeszyty Formacji Duchowej3. ks. K. Grzywocz, W duchu i przyjaźni4. Danuta Piekarz, Orędzie na nasze czasy. Księga Apokalipsy.5. A. Pronzato, Jeremiasz – człowiek "zawłaszczony" przez Słowo.6. K. Wons, Grzech i przebaczenie w świetle Słowa Bożego7. Jan Paweł II, Przekroczyć próg nadziei.8. M. White, T. Corcoran, Odbudowana. Historia katolickiej parafii.9. A-D. Julliand, Ślady małych stóp na piasku.10. św. Katarzyna ze Sieny, Listy11. Tomasz a Kempis, O naśladowaniu Chrystusa12. św. L. M. Grignion de Montfort, Traktat o doskonałym nabożeństwie do NMP.

Opublikowany przez Parafia Chrośla Piątek, 1 maja 2020

1. ks. K. Grzywocz, Uczucia niekochane, Zeszyty Formacji Duchowej.
2. ks. K. Grzywocz, Przesłonięte światło, Zeszyty Formacji Duchowej
3. ks. K. Grzywocz, W duchu i przyjaźni
4. Danuta Piekarz, Orędzie na nasze czasy. Księga Apokalipsy.
5. A. Pronzato, Jeremiasz – człowiek “zawłaszczony” przez Słowo.
6. K. Wons, Grzech i przebaczenie w świetle Słowa Bożego
7. Jan Paweł II, Przekroczyć próg nadziei.
8. M. White, T. Corcoran, Odbudowana. Historia katolickiej parafii.
9. A-D. Julliand, Ślady małych stóp na piasku.
10. św. Katarzyna ze Sieny, Listy
11. Tomasz a Kempis, O naśladowaniu Chrystusa
12. św. L. M. Grignion de Montfort, Traktat o doskonałym nabożeństwie do NMP.