WOŁAJMY O DUCHA ŚWIĘTEGO – 18 MAJA GODZ. 18.00 CZUWANIE MODLITEWNE

WOŁAJMY O DUCHA ŚWIĘTEGO
Czuwanie modlitewne w Wigilię Zesłania Ducha Świętego w sobotę 18 maja o godz. 18.00 na wzór Wigilii Paschalnej w Noc Zmartwychwstania. Rozpoczniemy o godz. 18.00 czuwanie z modlitwami, śpiewem, obrzędem odnowienia sakramentu chrztu i bierzmowania i modlitwą o wylanie Ducha Świętego. A następnie Eucharystia z rozszerzoną liturgią Słowa. Zakończenie około godz. 20.00. Zesłanie Ducha Świętego jest dopełnieniem i zwieńczeniem Okresu Wielkanocnego. Od Zmartwychwstania idziemy do Zesłania Ducha Świętego. On Duch Święty prowadzi nas do żywej wiary. Przez to czuwanie chcemy otwierać nasze serca na Jego działanie i prosić o Jego dary dla Kościoła i świata.

NIE SIŁA, NIE MOC, ALE DUCH MÓJ DOKOŃCZY DZIEŁA – MÓWI PAN ZASTĘPÓW. (KSIĘGA ZACHARIASZA 4,6)

www.youtube.com/watch?v=4doRTwzx6hU