Bierzmowanie

BIERZMOWANIE

“Przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej”

/KKK 1285/

 Przygotowanie do sakramentu bierzmowania trwa 2 lata .We wrześniu co dwa lata do kancelarii parafialnej zgłaszają się dwa roczniki młodzieży -III Gimnazjum i I Szkoły Średniej –do tego grona mogą dołączyć starsi którzy z „jakichś powodów” odłożyli przygotowanie wcześniej.

 Kandydaci, powinni jak najszybciej od momentu rozpoczęcia przygotowania potwierdzić dokumentem fakt przyjęcia sakramentu chrztu.  

Kandydat do bierzmowania przygotowuje się przez:

  • Systematyczne uczestniczenie w niedzielnej Mszy św.
  • Korzystanie z sakramentu pokuty i pojednania – raz w miesiącu
  • Branie czynnego udziału w spotkaniu grupy do bierzmowania – raz w miesiącu /   uczestniczenie
  • Uczestnictwo w katechezie szkolnej
  • Udział w nabożeństwach okresowych np.drogi krzyżowej ,nab. różańcowym

Kandydat do bierzmowania odpowiednio wcześniej obiera sobie imię bierzmowania (musi to być imię osoby świętej). Patronem bierzmowanego powinna być osoba bliska osobowości kandydata, którą chciałby naśladować. Wybór patrona nie powinien być podyktowany wpływem mody czy też opinii otoczenia.

Świadkami bierzmowania powinni być rodzice chrzestni kandydata, a gdy jest to niemożliwe, wówczas inni wierzący (praktykujący) i bierzmowani katolicy, albo sami rodzicie kandydata.