List ks. proboszcza do parafian na Wielki Tydzień.

                                                        Chrośla, 5 – 12 kwietnia 2020r.

„Ożyje serce szukających Boga”

Ps 69

 

KOCHANI PARAFIANIE

            Jak co roku zbliżamy się do przeżycia Wielkiego Tygodnia i Triduum Paschalnego. Przed nami święte dni naszego zbawienia: męki, śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa naszego Boga i Zbawiciela. W tym roku przeżywanie Świąt Wielkanocnych jest naznaczone różnymi konsekwencjami związanymi z epidemią koronawirusa. Nie będziemy mogli uczestniczyć w liturgiach Triduum Paschalnego w kościele. Zawsze celebracje w kościele powinny być kontynuowane w naszych celebracjach w domach poprzez obrzędy rodzinne. W tym roku jednak jesteśmy bardziej zaproszeni, aby przygotować, przeprowadzić i przeżyć głęboko w sercu i w waszej wspólnocie rodzinnej te celebracje Wielkiego Tygodnia. Będziecie mogli wtedy otworzyć serca i waszą rodzinę na działanie łaski Bożej i doświadczyć tego, co jest treścią Świąt Paschalnych, czyli przejścia z Jezusem ze śmierci do życia. On, nasz Pan przyjmuje na siebie nasze grzechy i przez swoją całkowitą Ofiarę wyzwala nas z niewoli grzechu i prowadzi do prawdziwego życia w wolności i miłości Bożej. Odzyskujemy utraconą przez grzech więź z naszym kochającym Bogiem Ojcem.

            Wraz z tym moim listem otrzymujecie link do książeczki „Wielkanoc w domu”, która może Wam pomóc przeprowadzić te celebracje rodzinne i przeżyć jak najlepiej i w sposób pogłębiony te Święte Dni www.swietawdomu.pl/wp-content/uploads/2020/04/Wielkanoc-w-domu-DO-WYDRUKU.pdf. Więcej informacji i pomocy możecie znaleźć na stronie: https://swietawdomu.pl/ , skąd zaczerpnięta jest ta pozycja. Zachęcam też do śledzenia informacji i pobierania materiałów na naszej stronie parafialnej i facebooku.

            Tegoroczne ogołocenie Świąt Wielkanocnych z pewnych zwyczajów i tradycji, jak np. święconka, procesja rezurekcyjna itp., choć może trudne do przyjęcia, może być jednak szansą, aby przeżyć te święta głębiej, aby odkryć to co w nich najważniejsze. Ta sytuacja może być okazją, żeby w tych dniach otworzyć serce każdego z nas na działanie Boga. Jezus przychodzi do nas ze swoją Miłością i Jego krzyż, śmierć i Zmartwychwstanie jest potwierdzeniem, że Bóg jest zawsze blisko naszego życia, nawet wtedy, a może tym bardziej wtedy, gdy jest nam ciężko i trudno. Krzyż Jezusa i Jego zmartwychwstanie rozświetla każdą naszą życiową ciemność. Potrzeba tylko przyjść do Niego z prawdą swojego życia i serca, zaufać Mu i dać się poprowadzić drogą, którą On już przeszedł i którą nas prowadzi.

            Bądźmy w tych dniach blisko Jezusa i blisko siebie nawzajem. Bądźmy zjednoczeni w wierze i modlitwie ze sobą, którzy tworzymy naszą wspólnotę parafialną, wspólnotę Ojczyzny, Kościoła i całego świata.

            Przekazuję Wam moje serdeczne życzenia, abyście te dni przeżyli jak najlepiej, abyście przyjęli na nowo Jezusa do Waszych serc i domów. Życzę Wam ufnego odkrycia Boga jako Tego, który jest wierny swojej Miłości do nas i nigdy jej nie cofa, nawet gdy my okazujemy Mu niewierność. Życzę Wam ożywienia w swojej duszy i swoim sercu pragnienia, które Bóg złożył w nas, kiedy powoływał nas do istnienia, pragnienia szukania Go i radości z odnalezienia w Bogu źródła miłości i sensu życia. Abyśmy mogli w Niedzielę Zmartwychwstania pozdrowić się chrześcijańskim zawołaniem:

Chrystus zmartwychwstał. Alleluja / Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja

        Błogosławionych Świąt Wielkanocnych.

                                                                          Wasz proboszcz, ks. Robert Pawlak