Litania do bł. Honorata

LITANIA DO BŁ. HONORATA KOŹMIŃSKIEGO

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, Niepokalanie Poczęta, módl się za nami.

Błogosławiony Honoracie, módl się za nami.

Uważnie słuchający Słowa Bożego,

Adorujący Jezusa ukrytego w Eucharystii,

Zapatrzony w Chrystusa ukrzyżowanego,

Posłuszny natchnieniom Ducha Świętego,

Całkowicie oddany Chrystusowi przez Maryję,

Naśladowco św. Józefa w milczeniu i ukryciu,

Pokorny i ubogi synu św. Franciszka,

Heroicznie posłuszny Kościołowi świętemu,

Odnowicielu życia zakonnego,

Miłośniku kapucyńskiego charyzmatu,

Gorliwy kapłanie Jezusa Chrystusa,

Oddany modlitwie i pokucie,

Przykładzie prostoty zakonnej,

Rozmodlony w codzienności,

Gotowy na męczeństwo dla Chrystusa,

Oddany twórczej pracy,

Odnowicielu społecznego ładu,

Założycielu zgromadzeń zakonnych,

Apostole słowa pisanego,

Głoszący ludziom miłość Bożą,

Odnowicielu ideału franciszkańskiego,

Apostole różańca świętego,

Niestrudzony spowiedniku,

Patronie odkrywania drogi życiowej,

Wrażliwy na potrzeby ludzi,

Zatroskany o rodzinę,

Proroku odrodzenia narodu w Chrystusie,

Pielgrzymie do jasnogórskiej Pani,

Wzywający do trwania na ojczystej ziemi,

Zatroskany o losy Ojczyzny i Europy,

Niezłomny wobec przeciwności,

Wytrwały w dążeniu do świętości,

Patronie zawierzenia, budowania i wytrwania,

Ukochany nasz Ojcze i przewodniku.

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

 

Módl się za nami błogosławiony Ojcze Honoracie,

Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

 

Módlmy się:

Wszechmogący Boże, który przez błogosławionego Honorata wzywasz nas do świętego życia, wysłuchaj nas przez jego wstawiennictwo i uczyń nas narzędziami pokoju płynącego ze sprawiedliwości i przebaczenia.  Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.