Parafialny Zespół Caritas

caritasParafialny Zespół Caritas (PZC)  działa przy naszej parafii od  2007 roku. Do 2011 roku grupą kierował ówczesny ks. proboszcz Andrzej Kwiatkowski, a obecnie pod przewodnictwem ks. proboszcza Roberta Pawlaka zespół ten prowadzi w sposób planowy i systematyczny dzieła miłosierdzia. Caritas to rodzaj miłości bezinteresownej, do której wzywa Nas i uzdalnia Jezus Chrystus. Chrystus utożsamia się z ubogimi i potrzebującymi i w nich możemy Jemu służyć. PZC pracuje w oparciu o zatwierdzony statut  koordynując działalność charytatywną na terenie parafii. Od początku swojej działalności PZC czynnie współpracuje z Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej (CDWP) poprzez włączanie się w organizowane akcje.

Formy prowadzonej działalności:

– pozyskiwanie środków z 1% na rzecz Caritas,
– jałmużna wielkopostna (skarbonki),
– wykonywanie palm, stroików wielkanocnych,
– akcja „gwiazdka bożonarodzeniowa” i wirtualna choinka z CDWP,
– rozprowadzanie świec adwentowych (Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom),
– wykonywanie stroików bożonarodzeniowych, sianka i kart świątecznych

PZC z pozyskanych środków pieniężnych:
– zakupuje artykuły spożywcze, z których przygotowywane są paczki żywnościowe dla rodzin
– dofinansowuje wyjazdy kolonijne,
– prowadzi akcję „szkolna wyprawka”,
– prowadzi pomoc doraźną poprzez zakup opału, artykułów spożywczych i chemicznych.

Serdecznie dziękujemy wszystkim za okazaną pomoc i życzliwość i zapraszamy do współpracy. Zachęcamy do przekazywania 1% podatku dochodowego na rzecz Caritas.

 

dsa