WOŁAJMY O DUCHA ŚWIĘTEGO – 4 CZERWCA O G. 18.00 CZUWANIE MODLITEWNE

WOŁAJMY O DUCHA ŚWIĘTEGO
Czuwanie modlitewne w Wigilię Zesłania Ducha Świętego w sobotę 4 czerwca o godz. 18.00 na wzór Wigilii Paschalnej w Noc Zmartwychwstania. Rozpoczniemy Mszą św. o godz. 18.00 z rozszerzoną liturgią Słowa, a następnie czuwanie z modlitwami, śpiewem i obrzędami. Zakończenie około godz. 20.00. Zesłanie Ducha Świętego jest dopełnieniem i zwieńczeniem Okresu Wielkanocnego. Od Zmartwychwstania idziemy do Zesłania Ducha Świętego. On Duch Święty prowadzi nas do żywej wiary. Przez to czuwanie chcemy otwierać nasze serca na Jego działanie i prosić o Jego dary dla Kościoła i świata.
NIE SIŁA, NIE MOC, ALE DUCH MÓJ DOKOŃCZY DZIEŁA – MÓWI PAN ZASTĘPÓW. (KSIĘGA ZACHARIASZA 4,6)