Granice parafii

Do parafii należą następujące wioski: Chrośla, Ruda, Bykowizna, Choszczak.