Przygotowanie do bierzmowania 2020-21

 Wznawiamy przygotowanie do bierzmowania 2020/21.

 • Szczęść Boże.

  Niestety znowu muszę odwołać spotkanie w niedzielę 25 października.

  Mam pozytywny wynik testu COVID -19, ale czuję się dobrze. Dla bezpieczeństwa, żeby nie zarażać.

  Dobrej niedzieli. Ks. Robert

  Przesyłam Wam linki z przemówieniami papieża i jeszcze coś.

  Jan Paweł II do młodzieży:

  https://www.youtube.com/watch?v=bKoGKa74eQU

   

  film o papieżu Janie Pawle II i pielgrzymki do Polski

  https://www.youtube.com/watch?v=2luPuThCeSY

   

  Nick Vujicic do polskich uczniów

  https://www.youtube.com/watch?v=orGqQJX65sc

   

 • 18 października spotkanie dla kandydatów do bierzmowania i w kolejne niedziele po Mszy św. o godz. 16.00 do końca listopada w tym półroczu, teraz w październiku około godz. 17.15. Nie będzie spotkania 1 i 15 listopada.

 

 

OBRZĘD SAKRAMENTU BIERZMOWANIA

Po Ewangelii, Proboszcz: Czcigodny Ojcze, Kościół święty prosi przeze mnie o udzielenie sakramentu bierzmowania zgromadzonej tu młodzieży parafii bł. Honorata Koźmińskiego w Chrośli.

Biskup: Czy młodzież ta wie, jak wielki dar otrzymuje w tym sakramencie i czy przygotowała się należycie do jego przyjęcia?

Proboszcz: Jestem przekonany, że wszyscy przygotowali się do bierzmowania, uczestniczyli bowiem przez szereg dni w słuchaniu słowa Bożego i wspólnej modlitwie oraz przystąpili do sakramentu pokuty.

Biskup: Droga Młodzieży, powiedzcie przed zgromadzonym tu Kościołem, jakich łask oczekujecie od Boga w tym sakramencie?

Kandydaci: Pragniemy,/ aby Duch Święty, którego otrzymamy, /  umocnił nas do mężnego wyznawania wiary, / i do postępowania według jej zasad.

—————————————————————-

Po homilii następuje wyrzeczenie się zła i wyznanie wiary.

Biskup zachęca kandydatów:

Biskup: Teraz, zanim otrzymacie Ducha Świętego, wspomnijcie na wiarę, którą wyznaliście na chrzcie świętym albo którą wasi rodzice i chrzestni wyznali razem z Kościołem w dniu waszego chrztu.

 

Biskup zadaje pytania kandydatom, mówiąc:

Biskup: Pytam każdego z was: Czy wyrzekasz się szatana, wszystkich jego spraw i pokus?

Kandydaci: Wyrzekam się.

 

Biskup: Czy wierzysz w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi?

Kandydaci: Wierzę.

 

Biskup: Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa, Jego Syna jedynego, a naszego Pana, narodzonego z Maryi Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca?

Kandydaci: Wierzę.

 

Biskup: Czy wierzysz w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, którego masz dzisiaj otrzymać w sakramencie bierzmowania, tak jak Apostołowie otrzymali Go w dzień Pięćdziesiątnicy?

Kandydaci: Wierzę.

Biskup: Czy wierzysz w święty Kościół powszechny, obcowanie Świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne?

Kandydaci: Wierzę.

 

Biskup: Taka jest nasza wiara. Taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest naszą chlubą w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.

Wszyscy. Amen

 

Biskup zwilża palec prawej ręki Krzyżmem i kreśli znak krzyża na czole kandydata mówiąc:

(IMIĘ), PRZYJMIJ ZNAMIĘ DARU DUCHA ŚWIĘTEGO.

Bierzmowany: Amen.

 

Biskup: Pokój z tobą.

Bierzmowany: I z duchem twoim.

 

 

Na zakończenie Mszy św. Biskup udziela uroczystego błogosławieństwa.

Biskup:  Niech imię Pańskie będzie błogosławione.

Wszyscy: Teraz i na wieki.

 

Biskup:  Wspomożenie nasze w imieniu Pana.

Wszyscy: Który stworzył niebo i ziemię.

 

Biskup: Bóg Ojciec wszechmogący, który was odrodził z wody i Ducha Świętego i uczynił swoimi przybranymi dziećmi, niech was błogosławi i sprawi, abyście zawsze byli godni Jego ojcowskiej miłości.

Wszyscy: Amen.

 

Biskup: Jezus Chrystus, jedyny Syn Ojca Przedwiecznego, który obiecał, że Duch prawdy zostanie w Kościele, niech was błogosławi i umocni w wyznawaniu prawdziwej wiary.

Wszyscy: Amen.

 

Biskup:  Duch Święty, który rozpalił ogień miłości w sercach uczniów, niech was błogosławi, zjednoczy i doprowadzi do radości Królestwa Bożego.

Wszyscy: Amen.

 

Biskup:  Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec + i Syn, + i Duch Święty. Wszyscy: Amen.

 

Propozycja wyjazdów wakacyjnych młodzieży (również tych po bierzmowaniu):

Dębowiec k. Jasła
Saletyńskie Spotkanie Młodych – org. saletyni

 Dobroszyce
Salwatoriańskie Forum Młodych – org. salwatorianie

– Góra św. Anny 
Święto Młodzieży – org. franciszkanie

– Serpelice n. Bugiem
Golgota Młodych – org. Kapucyni

Zgłoszenia i informacje:
s. Teresa Pawlak, spotkania@otworzserce.pl, 664 04 77 04

 

_ Niepokalanów

www.maxfestiwal.pl

 – Kalwaria Zebrzydowska
– org. bernardyni

– Pliszczyn
– org. sercanie