Wspieram

Parafia rzymsko-katolicka p.w. bł. Honorata Koźmińskiego
Chrośla, ul. Żwirowa 2
05-311 Dębe Wielkie
tel. 25 – 757 71 06

Nr. rach. 13922600050002300020000010

Możemy w tytule przelewu wpisać: „na cele kultu religijnego”. Daje nam to możliwość pomniejszenia dochodu o przekazaną kwotę. Zasady odpisu podane są niżej.

Zwyczajowo dziękujemy w ogłoszeniach naszym darczyńcom. Jeżeli ktoś chce pozostać anonimowy, to prosimy w tytule przelewu to zaznaczyć.

Za każdą wpłatę składamy serdeczne Bóg zapłać i modlimy się za ofiarodawców w każdy czwartek o godz. 18.00 podczas nowenny do patrona parafii bł. Honorata Koźmińskiego.

 

ZASADY ODPISU PODATKOWEGO

Szczegółowe zasady odpisu na stronie: darowizny-koscielne/

Podatnik w roku podatkowym może odliczyć darowizny przekazane łącznie do wysokości 6% dochodu (przychodu) na cele kultu religijnego, to m.in. darowizny przekazywane kościołom, związkom religijnym i kościelnym osobom prawnym (zakony, parafie) na: budowę czy remont, wyposażenie lub zakup przedmiotów liturgicznych.

Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podatnicy mają możliwość pomniejszenia podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym wartość darowizn przeznaczonych na cele określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego, organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, w tym na cele kultu religijnego. Darowizny na cele kultu religijnego to m.in. darowizny przekazywane kościołom, związkom religijnym i kościelnym osobom prawnym (zakony, parafie) na: budowę czy remont, wyposażenie, zakup przedmiotów liturgicznych.

Podatnikom PIT przysługuje odliczenie nieprzekraczające kwoty stanowiącej 6% dochodu. Podatnicy CIT mogą odliczyć od podatku do 10% osiągniętego dochodu.

Kwota 6% dochodu dotyczy wszystkich darowizn uczynionych przez podatnika (również organizacjom pożytku publicznego).

Do limitu nie wlicza się 1,5% podatku przekazanego na rzecz organizacji pożytku publicznego. Do sumy tej nie wlicza się darowizn na cele charytatywno – opiekuńcze Kościoła.

 

WYMAGANE DOKUMENTY

Podatnik dokonujący darowizny na cele kultu religijnego ma obowiązek wykazać darowiznę w deklaracji podatkowej wskazując:

    wartość darowizny,

    wartość odliczenia oraz

    dane identyfikujące obdarowanego, w szczególności jego nazwę.

Powyższe dane wpisujemy do załącznika – PIT/O – w części D. Do deklaracji nie trzeba załączać dowodu wpłaty. Udostępnić je należy w przypadku wezwania ze strony Urzędu Skarbowego.

Darczyńca:

  • przekazujący pieniądze – musi posiadać dowód wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego,