I Komunia św – pełne uczestnictwo w życiu sakramentalnym

 

Pierwsza Spowiedź i Komunia Św. dzieci w naszej Parafii odbywa się w klasie trzeciej szkoły podstawowej. Termin ustalany jest z rodzicami na spotkaniu organizacyjnym.

Przygotowanie do Sakramentu Eucharystii dzieci odbywa się łącznie z przygotowaniem do Sakramentu Pokuty. Pierwszymi przygotowującymi są rodzice którzy na chrzcie świętym dzieci – a jeszcze wcześniej gdy zawierali Sakrament Małżeństwa zobowiązali się, że potomstwu przekażą wiarę. A więc przygotowanie dzieci do wymienionych sakramentów rozpoczyna się w momencie chrztu dzieci- można je nazwać dalszym. Rodzice słowem i przykładem starają się stworzyć środowisko dla wzrostu wiary dziecka. Przygotowanie bliższe do sakramentów rozpoczyna się w pierwszej klasie Szkoły Podstawowej poprzez uczestnictwo w katechezie . Odbywa się więc poprzez:
– sumienne uczestnictwo w katechezie
– codzienną modlitwę w rodzinie
– uczestnictwo w coniedzielnej Eucharystii o godz. 11.00
– rodzice dzieci mają obowiązek uczestnictwa w comiesięcznych spotkaniach formacyjnych przy Parafii. Pierwsze z tych spotkań odbywa się we wrześniu II klasy.

WAŻNE ! Rodzice którzy pragną by dziecko przystąpiło do Sakramentów w naszej Parafii zgłaszają się do kancelarii wraz z dzieckiem by je zapisać. Uczestnictwo w katechezie szkolnej nie jest równoznaczne z rozpoczęciem przygotowania do przyjęcia sakramentów.