20.03.2022 – 28.03.2022

20 MARCA

III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

9.00 + Pawła Wasilewskiego, cr. Piotrkowiczów i Wasilewskich
11.00 Intencja zbiorowa
12.30 Wolna intencja
16.00 + Anielę, Stanisława, Tadeusza i Aleksandra Miros, Aleksandrę, Wacława i Mirosława Góras
Pon. 21 marca 18.00 + Ryszarda Bartnickiego, Krystynę, Zygmunta i Stanisława Szatańskich
Wtorek 22 marca 7.00 + Józefa Garbeckiego (od siostry Marysi)
Środa 23 marca 18.00 + Józefa, Józefę, Marka i Mariana Kukawskich
Czwartek 24 marca 18.00 + Mariannę i Władysława Dawid
PIĄTEK 25 MARCA ZWIASTOWANIE PAŃSKIE 10.00 + Stanisława i Mariannę Szatańskich, Zbigniewa Malinowskiego
17.00 Akt poświęcenia Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi
17.30 droga krzyżowa
18.00 O pokój na Ukrainie, świecie i o nawrócenie Rosji
Sobota 26 marca 7.00

19.00

+ Dariusza Szatańskiego (od rodz. Garbeckich)

O pokój

27 MARCA

IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

9.00 + Waleriana i Dariusza Truszewskich
11.00 Za Parafian
16.00 + Aleksandra Majchrzyka w 32 rocz. śm.
Pon. 28 marca 18.00 + Jerzego Bieńkowskiego, Genowefę i Stanisława Szwajkowskich
18.30 + Stanisława Pazio