21.08. – 29.08.2022

21 SIERPNIA

XXI NIEDZIELA

ZWYKŁA

9.00 + Jana i Mariannę Zagańczyków
11.00 + Bolesława, Stefanię i Henryka Gryz, Ryszarda i Adama Boguckich
11.00 + Honoratę, Juliana, Grzegorza, Wiesława i Krystynę Powałków i zm. z rodz. Kołodziejczyk
Pon. 22 sierpnia 18.00 + Tadeusza Budziaka (od chrześniaka Adama z rodziną)
Wtorek 23 sierpnia 7.00 + Zofię Kukawską
Środa 24 sierpnia 18.00 + Andrzeja Woźnicę w 6 r. śm., zm. z rodz. Sadowskich
czw. 25 sierpnia 18.00 + Tadeusza Budziaka (od siostry Stanisławy)
Piątek 26 sierpnia

NMP CZĘSTOCHOWSKIEJ

18.00 + Edwarda Gańko w 12 r. śm., Alicję Gańko i Henryka Jęda
Sobota 27 sierpnia 17.00 Sakrament małżeństwa
18.00 + Tadeusza Budziaka w 30 dz. po śm.
28 SIERPNIA

XXII NIEDZIELA

ZWYKŁA

9.00 + Mariana Lecha
11.00 W 1 r. sakr. małż. Emilii i Sebastiana i ich dzieci
Pon. 29 sierpnia 18.00 + Marka, Stanisława, Stanisławę, Ryszarda i Pawła Piekut, Janinę i Wacława Piotrkowiczów