ŚWIADECTWA OSÓB MODLĄCYCH SIĘ

2023.05.21

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus ! 
Razem z mężem udało nam się uczestniczyć w modlitwie o nawrócenie dzieci i wnuków , która odbyła się 13 maja b.r. w parafii Bł. Honorata Koźmińskiego. Urzekła nas atmosfera modlitwy, szczególnie podczas Litanii Loretańskiej śpiewanej przy kapliczce Matki Bożej. Widać , że osoby modlące się różańcem i uczestniczące w Eucharystii, tworzą wspólnotę. Bardzo budująca była obecność osób młodych.  Łączy nas szczególna intencja i wierzymy, że kiedyś  będziemy mogli podzielić się świadectwem nawrócenia osób polecanych w modlitwach. Dziękujemy bardzo za możliwość takiego spotkania i w miarę możliwości będziemy starali się przyjechać ponownie. Szczęść Boże całej parafii !
Ewa i Piotr