21.07 – 29.07.2019

21  lipca – XVI NIEDZIELA ZWYKŁA

8.00    Śp. Annę, Jana i Tadeusza Witanowskich

9.30    Śp. Genowefę, Zygmunta i Janusza Kowalskich, zm. z rodz. Gadomskich i Czapla

11.00  Śp. Teresę Karpiłowską, Annę i Aleksandra Zagórskich

PONIEDZIAŁEK – 22  lipca, św. Marii Magdaleny

18.00  Śp. Andrzeja Chomkę

WTOREK  –  23  lipca, św. Brygidy

7.00    Wolna intencja

ŚRODA  –  24  lipca, św. Kingi

18.00  Śp. Apolinarego, Jadwigę i Stanisława Guzek, Wiktorię i Władysława Augustyniak

CZWARTEK  –  25  lipca, św. Jakuba

18.00  W intencji dziękczynnej w 70 rocz. urodzin Hanny Paska z prośbą o błog. Boże, zdrowie i potrzebne łaski

PIĄTEK  – 26  lipca, św. Joachima i Anny

18.00  Śp. Stefanię i Antoniego Zatorskich, Annę Łaguna

SOBOTA  –  27  lipca,

18.00  W intencji dziękczynnej w 15 rocz. zawarcia sakramentu małż. Elżbiety i Dariusza Dębickich z prośbą o błog. Boże i potrzebne łaski dla Jubilatów i całej rodziny

28  lipca – XVII NIEDZIELA ZWYKŁA

8.00    Śp. Annę Tkacz w 8 rocz. śm., zm. z rodz. Tkaczów i Frelaków

9.30    W intencji dziękczynnej w 25 rocz. zawarcia sakramentu małż. Jolanty i Mirosława Garbeckich z prośbą o błog. Boże i potrzebne łaski dla Jubilatów i całej rodziny

11.00  Śp. Tadeusza Malesę w 3 rocz. śm.

PONIEDZIAŁEK – 29  lipca, św. Marty

18.00  Śp. Mirosława i Stanisława w 4 rocz. śm. Brewczyńskich