Historia parafii

1989 zakup działki we wsi Chrośla przez ks. kan. Jana Byrskiego proboszcza parafii św. Antoniego w Mińsku Maz. od Józefa Ładno.

1990 powstaje ośrodek duszpasterski w Chrośli – w którego skład weszły wsie: Bykowizna, Choszczak, Chrośla, Ruda-tworzenie ośrodka powierzono ks. Józefowi Podkońskiemu.

5 VIII 1990 pierwsza Msza św. odprawiona przez ks. Józefa Podkońskiego

15 X 1990 rozpoczęcie budowy budynku mieszkalnego w którym urządzono kaplicę. Poświecenie kaplicy przez ks. Bpa Kazimierza Romaniuka 23 XII 1990 roku.

15 IV 1991 dekret ks. Prymasa Józefa Glempa o utworzeniu “prawie parafii w Chrośli”

jesień 1991 rozpoczęcie budowy świątyni wg. projektu P. Zbigniewa Grzesiaka.

13 X 1992 poświęcenie i wmurowanie kamienia węgielnego -przez ks. Bp Kazimierza Romaniuka.

11 III 1993 erygowanie Parafii Bł. Honorata Koźmińskiego przez ks. Bpa Kazimierza Romaniuka

Od lipca 1993 rozpoczęcie stałej służby w kościele.

22 VI 1994 posługę ks. Proboszcza przejmuje ks. Wojciech Makowski.

13 X 1999 grupa górali z Cichego k/Zakopanego zakończyła budowę wieży świątyni. Poświęcenia dokonał ks. Bp Stanisław  Kędziora.

19 XII 2003 obowiązki ks. Proboszcza przejmuje ks. Andrzej Kwiatkowski.

24 XI 2011 rozpoczęcie posługi przez ks. Proboszcza Bogusława Wnuka.

2 VI 2013 dziękczynienie w 20 rocznicę erygowania Parafii.

15 IX 2013 poświęcenie i oddanie parkingu parafialnego

25 VI 2018 posługę proboszcza rozpoczyna ks. Robert Pawlak