Przygotowanie do bierzmowania 2020-21

 Przygotowanie do bierzmowania 2020/21.

 

Bierzmowanie będzie 19 czerwca w sobotę na Mszy św. o g. 18.00.

Przygotowanie liturgiczne do bierzmowania 14 i 17 czerwca o godz. 19.00.

Sakrament pokuty w piątek 18 czerwca od godz. 19.00

 

Jeśli chodzi o świadka bierzmowania, to będzie trochę inaczej niż podałem 25.04 na spotkaniu, a więc:

Zalecenie ks. Biskupa: Jest jeden świadek dla wszystkich dziewcząt – będzie to p. Joanna Zagożdżon, i jeden świadek dla wszystkich chłopców – będzie to Grzegorz Kozłowski. Dzięki temu mogą być na Mszy św. rodzice kandydatów i rodzeństwo.

Wybrać świętego – patrona z bierzmowania. Powinien to być święty i imię należący do naszej kultury zachodniej.

WYMAGANIA DO EGZAMIINU

  1. Przeczytać powoli, ze zrozumieniem i chęcią zapamiętania EWANGELIĘ WEDŁUG ŚW. MARKA. To czytanie powinno nas prowadzić do spotkania z Jezusem i umocnienia naszej wiary.
  2. MODLITWY (PACIERZ) – należy znać wszystkie i w całości. Np. wszystkie 10 przykazań, a nie tylko kilka wybranych.

Wierzę w Boga,

10 przykazań,

Ojcze nasz,

Zdrowaś Maryjo,

5 warunków sakramentu pokuty

Główne prawdy wiary

5 przykazań kościelnych

7 sakramentów

7 darów Ducha Świętego

9 owoców Ducha Świętego

 

  1. Treść książeczki: “Najważniejsza relacja Twojego życia”.
  2. Treści z  Youcat – Bierzmowanie, numery: 5- (str. 36-45), 7 – (str.56-67) , 8- (str. 68-77), 10- (str. 86-95), 12- (str. 102-109).

 

 

  1. Formuła podczas udzielania bierzmowania – znać to co mówi kandydat.

Po Ewangelii, Proboszcz: Czcigodny Ojcze, Kościół święty prosi przeze mnie o udzielenie sakramentu bierzmowania zgromadzonej tu młodzieży parafii bł. Honorata Koźmińskiego w Chrośli..

Biskup: Czy młodzież ta wie, jak wielki dar otrzymuje w tym sakramencie i czy przygotowała się należycie do jego przyjęcia?

Proboszcz: Jestem przekonany, że wszyscy przygotowali się do bierzmowania, uczestniczyli bowiem przez szereg dni w słuchaniu słowa Bożego i wspólnej modlitwie oraz przystąpili do sakramentu pokuty.

Biskup: Droga Młodzieży, powiedzcie przed zgromadzonym tu Kościołem, jakich łask oczekujecie od Boga w tym sakramencie?

 

Kandydaci: Pragniemy,/ aby Duch Święty, którego otrzymamy, /  umocnił nas do mężnego wyznawania wiary, / i do postępowania według jej zasad.

—————————————————————-

Po homilii następuje wyrzeczenie się zła i wyznanie wiary.

Biskup zachęca kandydatów:

Biskup: Teraz, zanim otrzymacie Ducha Świętego, wspomnijcie na wiarę, którą wyznaliście na chrzcie świętym albo którą wasi rodzice i chrzestni wyznali razem z Kościołem w dniu waszego chrztu.

Biskup zadaje pytania kandydatom, mówiąc:

Biskup: Pytam każdego z was: Czy wyrzekasz się szatana, wszystkich jego spraw i pokus?

Kandydaci: Wyrzekam się.

Biskup: Czy wierzysz w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi?

Kandydaci: Wierzę.

Biskup: Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa, Jego Syna jedynego, a naszego Pana, narodzonego z Maryi Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca?

Kandydaci: Wierzę.

Biskup: Czy wierzysz w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, którego masz dzisiaj otrzymać w sakramencie bierzmowania, tak jak Apostołowie otrzymali Go w dzień Pięćdziesiątnicy?

Kandydaci: Wierzę.

Biskup: Czy wierzysz w święty Kościół powszechny, obcowanie Świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne?

Kandydaci: Wierzę.

Biskup: Taka jest nasza wiara. Taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest naszą chlubą w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.

Wszyscy. Amen

 

Biskup zwilża palec prawej ręki Krzyżmem i kreśli znak krzyża na czole kandydata mówiąc:

(IMIĘ), PRZYJMIJ ZNAMIĘ DARU DUCHA ŚWIĘTEGO.

Bierzmowany: Amen.

Biskup: Pokój z tobą.

Bierzmowany: I z duchem twoim.

 

Na zakończenie Mszy św. Biskup udziela uroczystego błogosławieństwa.

Biskup:  Pan w wami.

Wszyscy: I z duchem twoim.

Biskup:  Niech imię Pańskie będzie błogosławione.

Wszyscy: Teraz i na wieki.

Biskup:  Wspomożenie nasze w imieniu Pana.

Wszyscy: Który stworzył niebo i ziemię.

Biskup: Bóg Ojciec wszechmogący, który was odrodził z wody i Ducha Świętego i uczynił swoimi przybranymi dziećmi, niech was błogosławi i sprawi, abyście zawsze byli godni Jego ojcowskiej miłości.

Wszyscy: Amen.

Biskup: Jezus Chrystus, jedyny Syn Ojca Przedwiecznego, który obiecał, że Duch prawdy zostanie w Kościele, niech was błogosławi i umocni w wyznawaniu prawdziwej wiary.

Wszyscy: Amen.

Biskup:  Duch Święty, który rozpalił ogień miłości w sercach uczniów, niech was błogosławi, zjednoczy i doprowadzi do radości Królestwa Bożego.

Wszyscy: Amen.

Biskup:  Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec + i Syn, + i Duch Święty. Wszyscy: Amen.

 

  1. Formuła sakramentu pokuty

Przed podejściem do konfesjonału uklęknij, wzbudź żal za grzechy i odmów spowiedź powszechną. Po podejściu do konfesjonału przywitaj kapłana słowami:

      1  Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

Kapłan odpowie: Na wieki wieków. Amen.  Wtedy przeżegnaj się:

      2  W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Potem powiedz: (3) 

Mam ….. lat. Ostatni raz byłem u spowiedzi…..   Zadaną pokutę wypełniłem, (lub nie wypełniłem) , obraziłem Pana Boga następującymi grzechami…..  )

Teraz wylicz swoje grzechy, a przy ciężkich podaj liczbę i okoliczności.

Po wyznaniu wszystkich grzechów powiedz:

4  Więcej grzechów nie pamiętam, za wszystkie grzechy bardzo żałuję,  postanawiam poprawę, proszę o pokutę i rozgrzeszenie.

Potem słuchaj i zapamiętaj co kapłan powie, co każe ci uczynić i jaką zada ci pokutę. Gdy kapłan skończy mówić, przeproś Pana Boga za grzechy słowami:

      5  Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu     ( grzesznej ).

Następnie kapłan wypowiada słowa rozgrzeszenia:

Bóg, Ojciec miłosierdzia, który pojednał świat ze sobą przez śmierć i zmartwychwstanie swojego Syna i zesłał Ducha Świętego na odpuszczenie grzechów, niech ci udzieli przebaczenia i pokoju przez posługę Kościoła.

I JA ODPUSZCZAM TOBIE GRZECHY W IMIĘ OJCA I SYNA I DUCHA ŚWIĘTEGO.

Uczyń znak krzyża i odpowiedz:  6  Amen.

Po udzieleniu rozgrzeszenia kapłan może wraz z Tobą podziękować Panu Bogu za odpuszczenie grzechów słowami:

      Wysławiajmy Pana, bo jest dobry.

Odpowiedz wówczas:

      7  Bo Jego miłosierdzie trwa na wieki.

Kapłan może jeszcze powiedzieć: Męka naszego Pana Jezusa Chrystusa, wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny i wszystkich świętych, dobro, które spełnisz i cierpienie, które zniesiesz niech będą zadośćuczynieniem za twoje grzechy, wyjednają ci wzrost łaski i nagrodę życia wiecznego.

      Pan odpuścił Tobie grzechy. Idź w pokoju.

Podziękuj kapłanowi słowami:

      8  Bóg zapłać.

Idź przed ołtarz, uklęknij w skupieniu, podziękuj Panu Bogu za odpuszczenie grzechów i proś o wytrwanie w dobrym.

 

————————————————————————————————–

Przesyłam Wam linki z przemówieniami papieża i jeszcze coś.

Jan Paweł II do młodzieży:

https://www.youtube.com/watch?v=bKoGKa74eQU

 

film o papieżu Janie Pawle II i pielgrzymki do Polski

https://www.youtube.com/watch?v=2luPuThCeSY

 

Nick Vujicic do polskich uczniów

https://www.youtube.com/watch?v=orGqQJX65sc

 

Propozycja wyjazdów wakacyjnych młodzieży (również tych po bierzmowaniu):

Dębowiec k. Jasła
Saletyńskie Spotkanie Młodych – org. saletyni

 Dobroszyce
Salwatoriańskie Forum Młodych – org. salwatorianie

– Góra św. Anny 
Święto Młodzieży – org. franciszkanie

– Serpelice n. Bugiem
Golgota Młodych – org. Kapucyni

Zgłoszenia i informacje:
s. Teresa Pawlak, spotkania@otworzserce.pl, 664 04 77 04

 

_ Niepokalanów

www.maxfestiwal.pl

 – Kalwaria Zebrzydowska
– org. bernardyni

– Pliszczyn
– org. sercanie